Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020

Megyeszintű lehetőségek baranyában a munkanélküliek képzésére és foglalkoztatására

Napjaink egyik legfontosabb foglalkoztatási problémája, hogy magas a munkanélküliek és a közhasznú foglalkoztatásban dolgozók száma, ugyanakkor a vállalkozások közül sokan munkaerőhiánnyal küzdenek.

A munkaerőhiány sok esetben területi, települési szempontból máshol jelentkezik, mint ahol a munkanélküliség és a szakmai elvárások is eltérnek attól, amilyen végzettséggel a munkanélküliek, ill. a közhasznú foglalkoztatásban dolgozók rendelkeznek. Ezzel az elmúlt évek egyik legnehezebb foglalkoztatási problémája előtt állunk, Magyarország és Baranya megye szempontjából is alapvető fontosságú az, hogy a munkaerő kínálat és a munkaerő kereslet közelíteni tudjon egymáshoz. A megoldásához lehetőséget kínál a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Foglalkoztatási Paktum projektje, melyet a Baranya Megyei Önkormányzat, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala, valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal konzorciumi együttműködésben valósít meg.

A projekt címe és kódszáma:

„Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020”
TOP-5.1.1-15-BA1-2016-00001

A projekt összköltsége: 2 687 999 999 Ft.

A megvalósítás határideje: 2021. március 31.

Területi hatálya Baranya megye minden járása Pécs város és a Pécsi járás kivételével. (Pécs városra és a Pécsi Járásra önálló projekt vonatkozik. A két projekt egymással szoros összhangban valósul meg.)
A Baranya megyére vonatkozó projekt legfontosabb célja az, hogy munkaerőpiaci keresletre alapozott képzési és elhelyezkedési lehetőséget biztosítson a foglalkoztatási szempontból leghátrányosabb rétegeknek:

 • Alacsony iskolai végzettségűek
 • 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
 • 50 év felettiek
 • GYED-ről,. GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
 • Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
 • Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek
 • Megváltozott munkaképességű személyek
 • Roma nemzetiséghez tartozó személyek

Ez a rendkívüli vállalás csak úgy valósulhat meg, ha az eddigiekben példa nélküli szakmai és társadalmi együttműködésre épül.

A projektet a Baranya Megyei Önkormányzat, a Baranya Megyei Kormányhivatal, valamint a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumban valósítja meg.
A program olyan foglalkoztatás- és gazdaságfejlesztési kezdeményezések, megállapodások megvalósítására szolgál, melynek célja a gazdasági élet helyi, a térségi viszonyokat legjobban ismerő szereplőinek, az államnak, önkormányzatnak, vállalkozásoknak, valamint a civil szféra képviselőinek összefogása a gazdaság és a munkaerőpiac fellendítése érdekében.

Kiket várunk a projekt partnerei körébe?

A Támogatási Szerződés értelmében a Baranya Megyei Foglalkoztatási Paktum 25-30 tagszervezettel fog működni. Fő partnerek: önkormányzatok, vállalkozások, képzők, civil szervezetek, Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, kamarák.

A foglalkoztatási paktum működését és fenntarthatóságát megalapozó Együttműködési Megállapodás aláírásával kezdetét veszi az a mintegy 5 éves partnerségi együttműködés, amelyben a hátrányos helyzetű álláskeresők vállalkozások igényeire alapozott képzése, mentorálása és támogatott foglalkoztatása valósul meg, így segítve a munkaerőhiány enyhítésére irányuló törekvéseket.

Az Együttműködési Megállapodás, mint a Paktumalapító dokumentuma formálisan egy széles körű partneri együttműködés alapját képezi, amelyben a partnerség célja, tartalma és keretfeltételei kerülnek rögzítésre annak érdekében, hogy az együttműködés során minél pontosabban azonosításra kerüljenek a térség foglalkoztatási szempontból eredő problémái, közös foglalkoztatási stratégia, jövőkép kialakítása váljon lehetővé azáltal, hogy az egyes partnerek közös célokhoz való hozzájárulásának módja a dokumentumban meghatározásra kerül.

Mihez nyújt segítséget a projekt?

 • A területi sajátosságokon alapuló fejlettségbeli különbségek mérsékléséhez Baranya megyében,
 • az emberi erőforrás fejlesztéshez a vállalkozások igényei szerint Baranya megye és az egyes települések szintjén,
 • a munkaerőhiány enyhítéséhez, az álláskeresők támogatott foglalkoztatásához,
 • a foglalkoztatás ösztönzéséhez anyagi, képzési és mentorálási eszközökkel,
 • Paktum szervezet létrehozásával elősegíti a vállalkozások és a foglalkoztatásba lépők közötti információáramlást, megteremti, és támogatja a társadalmi együttműködést,
 • Paktum koordinációs Iroda létrehozásával lehetőséget nyújt a helyi gazdaság – és foglalkoztatás fejlesztés intézményrendszerének megerősítésére, elősegíti a foglalkoztatásra vonatkozó pályázati források megszerzését.

Hogyan fog működni a projekt?

 • Baranya megye egésze tájékoztatást fog kapni a projekt lehetőségeiről:
  • a települési önkormányzatok,
  • a vállalkozások,
  • a foglalkoztatásban érdekelt civil és szociális szféra,
  • a képző, átképző, továbbképző szervezetek, intézmények.
 • Workshopok során szerveződik a Paktum partnerség, létrejön a partnerségi dokumentum.
 • Mindeközben nagyon részletes vállalkozói, gazdasági igényfelmérésre és célcsoportelemzésre alapozva elkészül a Megvalósíthatósági Tanulmány, a Foglalkoztatási Stratégia és Akcióterv.
 • A Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya megkezdi az álláskeresők programba vonását, képzésük biztosítását, az álláskeresők felkészítését és munkába helyezését. Ebben munkaerő-piaci mentorok lesznek az érintettek segítségére.
 • A projekt összköltségének több, mint 70 %-a a célcsoport támogatását fogja szolgálni, alapvetően képzési, bér- és járulék támogatás, utazási költségtérítés formájában annak érdekében, hogy az elsődleges munkaerőpiacon, a gazdaság valós, megbecsült szereplőivé válhassanak.

A projekt várható eredményei

 • Mintegy 2000 fő részére személyre szabott munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtása,
 • mintegy 1500 fő részesüljön foglalkoztatás bővítő támogatásban,
 • legalább 1000 fő zárja sikeresen a foglalkoztatás bővítő programban való részvételét,
 • közülük legalább 500 fő a program zárását követően fél év múlva is legyen foglalkoztatásban,
 • a projekt keretében legalább 435 fő vegyen részt képzésben,
 • Paktum szervezet és Paktum iroda segítse a partnerséget, a kapcsolat megteremtését a gazdasági szereplők és a hátrányos helyzetű, potenciális munkavállalók között.

Legfrissebb híreink:

2016.12.02.

Ezer új munkahely, több mint 2,6 milliárd forint

Részletek itt.
2016.12.02.

A munkaerőpiaci keresletre alapozott pályázat

Részletek itt.


Hasznos linkek:

Baranya Megyei Önkormányzat

Pécs.hu

Baranya Megyei Kormányhivatal

Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont

Pécsi Tudományegyetem

Széchenyi 2020

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

2016 (c) Baranya Paktum